Studentrepresentant VH

Senast ändrad: 14 april 2021
Evald kursvärdering

En av dina uppgifter som studentrepresentant är att sammanställa studenternas kursvärdering i Evald.

Efter kursvärderingens stängning har du och kursledaren en månad på er att göra detta.

När du fullgjort ditt arbete och publicerat dina kommentarer i Evald har du rätt till 400 kr i ersättning. Fyll i de gröna fälten på Timlönsblankett för tillfällig anställning. Ifylld blankett lämnas till Utbildningsservice VHC studentexpedition alternativt mejlas till respektive programadress – se Kontakt US-VHC på https://student.slu.se/us-vhc

Har du konto på Nordea sätts pengarna in där. Om du vill ha pengarna insatta på annat bankkonto än Nordeas behöver du Anmäla ditt konto till Nordeas kontoregister. Ange arbetsgivare Sveriges lantbruksuniversitet och arbetsgivarnummer 506650. Blanketten ska vara Nordea tillhanda senast 10 bankdagar före utbetalning (se blankett). Gör du inte detta får du ersättning via utbetalningskort.

Om du tjänar mindre än 19670 kr under året (2019) och vill slippa skatteavdrag - Skatteverket - Jämkning för skolungdom och studerande. Lämna  ifylld blankett till Utbildningsservice VHC studentexpedition för vidarebefordran till personalavdelningen.


Kontaktinformation