Studentrepresentant VH

Senast ändrad: 14 september 2023
Evald kursvärdering

En av dina uppgifter som studentrepresentant är att sammanställa studenternas kursvärdering i Evald.

Efter kursvärderingens stängning har du och kursledaren en månad på er att göra detta.

När du fullgjort ditt arbete och publicerat dina kommentarer i Evald har du rätt till 400 kr i ersättning (minus eventuell skatt). Blanketten Arvode till student för arbete med kursvärdering hittar du på sidan https://student.slu.se/regler-rattigheter/studentinflytande/kursvarderingar/

Ifylld blankett lämnas till Utbildningsservice VHC studentexpedition alternativt mejlas till respektive programadress – se Kontakt US-VHC på https://student.slu.se/us-vhc

Har du konto på Swedbank sätts pengarna in där. Om du vill ha pengarna insatta på annat bankkonto än Swedbank behöver du Anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Ange arbetsgivare Sveriges lantbruksuniversitet och arbetsgivarnummer 506650. Gör du inte detta får du ersättning via utbetalningskort.

Om du tjänar mindre än 22208 kr under året (2023) och vill slippa skatteavdrag - Skatteverket - Jämkning för skolungdom och studerande. Lämna ifylld blankett till Utbildningsservice VHC studentexpedition för vidarebefordran till personalavdelningen.


Kontaktinformation