Bra att veta - studenter

Senast ändrad: 05 juli 2023

Hitta det du söker - tips om dokument och länkar för studenter

Student på SLU

Ny student - Uppsala

Ny student - Fristående kurs

Terminstider  - Välj Uppsala. Info om undervisningsfria dagar etc

Studieuppehåll och studieavbrott

Om studentwebben - inloggning, namn- och adressändring m m

Programvara för studenter - Zoom, ladda hem exempelvis Microsoft Office 365 

Här hittar du Ladok Student

SLU Studentwebbens startsida med hänvisning till Ladok Student

Regler, policy och riktlinjer

Utbildningshandboken vid SLU - Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Studentolycksfall

Studentwebben om studentförsäkringar och skadeanmälan
Kammarkollegiets webb om Studentförsäkringar
Kammarkollegiets blankett Skadeanmälan studerande (KY)  (Ifyllnadsbar)
Försäkringskassans blankett Anmälan om arbetsskada  (Ifyllnadsbar)


Kontaktinformation