Lika villkor vid SLU

Senast ändrad: 31 augusti 2020
Benen på studenter på väg mellan husen på campus. Foto.

SLU har en särskild organisation för Lika villkor som gäller både studenter och anställda. Där har universitetet samlat sitt arbete för likabehandling av studenter, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

SLU har en handlingsplan för Lika villkor, med löpande uppdrag för fakulteterna och olika avdelningar inom universitetsadministrationen. En viktig del är att sprida information om Lika villkorsfrågor till studenter och anställda. I planen finns också specifika åtgärder som ska genomföras under året, och som följs upp inför nästa års plan.

Likabehandlingsfrågor för studenter är en fråga som också bevakas av det Studiesociala rådet (STRÅ) vid SLU. Frågor om man upplevt diskriminering i samband med utbildningen finns med i de studiesociala enkäterna, som följs upp av STRÅ.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se