Regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå

Senast ändrad: 17 februari 2017 - slu.se
skulptur.jpg

Det övergripande syftet med utbildningens regelsamling är att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som studenter och lärare har inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se