Calls

Traineeprogram på Sida för framtidens utvecklingssamarbete

Published: 12 May 2020

Är du i början av din karriär och vill göra skillnad på riktigt? Lockas du av att jobba i svåra miljöer? Vi söker nya kompetenser som vill vara med och skapa innovativa arbetssätt för att nå målen i Agenda 2030!


Din framtida yrkesroll

Kanske ser du dig själv arbeta med att initiera och följa upp humanitära insatser i konfliktländer? Eller med att hitta finansiering som garanterar investeringar i solcellssatsningar i södra Afrika? Eller så ser du en framtid som controller som följer upp att biståndsmedel används till rätt saker. Kanske kommer du handlägga stöd till globala hälsoinsatser?

Du är hur som helst inte expert på bistånd, tvärtom riktar vi oss till personer med max tre års arbetslivserfarenhet inom utvecklingssamarbete. Däremot får du gärna ha erfarenhet, intresse eller kunskap inom andra områden som kan tillföra värde i utvecklingssamarbetet, till exempel bank- och finans, klimat och miljö, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet eller hälsosystem och SRHR. Eller så har du erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling inom näringslivet, multilaterala organisationer, andra myndigheter eller i civilsamhället.

Din utbildning

Du har en universitetsexamen, minst kandidatnivå. Den vanligaste utbildningsbakgrunden bland våra medarbetare är inom samhälls- och beteendevetenskap. Det är viktiga områden men du får gärna ha studerat något helt annat. Vi behöver medarbetare med utbildning inom många olika områden. Miljövetare och ingenjörer är ett par exempel på yrkesgrupper som vi behöver fler av.

Om dig

Du har ett stort intresse för omvärlden och olika kulturer. Du har också kunskaper i flera olika språk. Du ser fram emot att arbeta i Sverige såväl som i andra länder, inte minst länder som befinner sig i eller nyligen varit i konflikt. Kanske har du tidigare erfarenhet av att bo i något annat land. Särskilt relevant är det om du vistats i miljöer där levnadsförhållandena är krävande. Eftersom utvecklingssamarbetet är en del av svensk utrikespolitik, är det viktigt att du också har ett intresse för Sveriges roll i världen.

Vi lägger stor vikt vid din drivkraft och dina personliga förmågor. Du har förmåga att leda förändring, men också att leda dig själv. Du har en hög digital mognad och kanske kan du en del om AI, eller maskininlärning. Sannolikt är du också bra på att skapa relationer och arbeta i team. Du är intresserad av innovation, lärande och av kommunikation.

För att trivas hos oss på Sida behöver du vilja bidra till att utveckla en positiv och energigivande organisationskultur präglad av värdeskapande, öppenhet, tillit och mod.

Traineeprogrammet riktar sig inte primärt till personer som tidigare har deltagit i något av Sidas resursbasprogram (JPO, BBE, JPD, SARC/SDP).

Kvalifikationskrav

Sidas kompetensprofil och i synnerhet de funktionella kompetenserna är vägledande i samband med rekryteringar till Sida. För denna rekrytering förväntar vi oss att de sökande besitter åtminstone fyra av fem funktionella kompetenser samt minst en av sakkompetenserna. Du har goda förutsättningar och stor motivation att kontinuerligt utveckla dina kompetenser. Kompetensprofilen hittar du här

Utöver detta krävs:

 • Akademisk examen (motsvarande minst kandidatnivå)
 • Språk: goda kunskaper i svenska och engelska
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom områden som kan tillföra värde för genomförande av Agenda 2030
 • Max tre års erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete
 • Eftersom tanken är att du så småningom ska kunna arbeta på ambassad behöver du vara svensk medborgare

Meriterande:

 • Erfarenhet från arbete med hållbarhet från näringslivet, multilateraler, andra myndigheter eller civilsamhället
 • Erfarenhet av att ha bott /längre vistelser i annat land, särskilt i konflikt eller postkonfliktmiljöer
 • Erfarenhet, intresse eller kunskap inom områden av relevans för Sida, som t.ex. bank- och finans, klimat och miljö, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, jämställdhet eller hälsa/SRHR
 • Erfarenhet, intresse eller kunskap inom områden som innovation och digitalisering
 • Ytterligare språk, gärna goda kunskaper i franska eller arabiska och/eller andra språk som talas i Sidas samarbetsländer

Om programmet

Traineeprogrammet startar i september 2020 och pågår under ungefär ett års tid. Traineeprogrammet är en ny satsning på Sida och du som deltar kommer att få viss möjlighet att påverka innehållet under programmets gång. Under den tiden kommer du att varva teori med praktik på Sidas olika enheter i Stockholm med utlandsarbete på en svensk ambassad och/eller hos någon av Sidas samarbetsorganisationer i utlandet.

Anställningsform och lön

Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Du som deltar i traineeprogrammet får en traineelön under tiden programmet pågår. Lönen omförhandlas efter programmets slut.

Om rekryteringsprocessen

Urvalsprocessen till programmet kommer att bestå av flera steg, med bland annat problemlösningstester, intervjuer och referenstagning. Ett antal slutkandidater går vidare till ett ”assessment center” som under en heldag under juni/juli kommer att genomföra intervjuer och tester. Efter en sammanvägd bedömning av samtliga urvalssteg, kommer de kandidater som går vidare att erbjudas en plats i programmet. Detta väntas ske under juli månad.

Mer information och ansökan

Låter traineeprogrammet spännande? Det är det för oss också! I den här annonsen har vi samlat den information vi har hittills, men eftersom traineeprogrammet är nytt håller vi fortfarande på att arbeta fram detaljerna. Vi kommer att skicka ut mer information löpande under våren/sommaren till de kandidater som går vidare i processen.

 • Mer information om vårt Traineeprogram hittar du: här
 • Ansök via formuläret som du hittar här.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Facts:

Sida är en myndighet under regeringen, med mål att bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck, att förbättra sina levnadsvillkor. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt mer än 35 svenska utlandsmyndigheter. Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i det globala genomförandet av de 17 Globala målen för hållbar utveckling är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa.

Vår vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Med kunskap, finansiella resurser och ett stort förtroendekapital skapar vi förutsättningar för ett bättre liv för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling. Genom en breddad roll där vi också väger in vad andra delar av det svenska samhället kan få ut av utvecklingssamarbetet, genom digitalisering, utvecklade arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap lägger vi grunden för framtidens biståndsmyndighet.


Contact

Carin Morin, tel 08-698 5020

Page editor: utb-webb@slu.se