Calls

Sugen på internationella studier? Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Published: 11 January 2022

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Application deadline: 2022-03-01
Funding body: Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Hans Werthén Fonden ger varje år till ett femtontal högskoleutbildade yngre personer stipendier inom för näringslivet viktiga områden för cirka ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor

Ansökan

Ansökningsportalen är öppen till den 1 mars 2022: www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/ eller kontakta Caroline Linden, telefon 08-791 29 51 eller e-post caroline.linden@iva.se.