Calls

Portugal, Algarve, Moncarapacho

Published: 13 August 2019

Möjlighet att ta fram förslag hur en trädgård i östra Algarve kan se ut. Gratis boende och halvpension erbjuds.

Application deadline: 2019-09-01

Vi har mark i Portugal som nu är helt "ren". Grävmaskiner har tagit bort det mesta. Det är dags att planera hur trädgården ska se ut. I Algarve finns som bekant andra möjligheter än i Norden; avokado, persika, oleander, jakaranda, lime, valnöt...

Om någon student är intresserad av att göra sitt examensarbete, eller annan praktik, här hos oss, då kan vi erbjuda gratis boende och halvpension. Studenten/-erna behöver själv(a) bekosta flyg och hyra bil.

Vi bor ute på landsbygden och det går inga bussar hit. Närmaste flygplats är Faro. Orten är Moncarapacho. Kanske ett utmärkt tillfälle att kombinera med semester?

Stanna 1-2 veckor och gör utflykter eller res runt i vackra Algarve. Detta samtidigt med arbetet med att ta fram skisser för trädgårdens framtida utseende. Förarbete kring förutsättningar och möjligheter i Algarve, görs inte i Portugal utan hemma. Vi ser gärna att arbetet påbörjas så snart det går och behandlar därför intresseanmälningar löpande.

Maila din intresseanmälan till elisabeth.tylstedt@z2.se Berätta vem/vilka du/ni är. (Vi tar emot max två studenter.) Skriv några rader om varför du är intresserad och vilken/vilka veckor som är lämpliga för din/er del. Vi önskar få arbetet gjort så snart det går.

Page editor: Utb-webb@slu.se