Calls

Fältkontrollanter inom jordbruksstöd

Published: 15 March 2017 - slu.se

Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.

Application deadline: 2017-03-29


Contact
Page editor: utb-webb@slu.se