Öppna grönytor i staden

Last changed: 31 May 2021
Scientific poster. Author: Eric Lund

Eric Lund, Landskapsarkitektprogrammet

Sammanfattning

Över hälften av grönytorna i våra svenska städer utgörs av gräsmattor. Gräsmattor må se gröna ut men tillför väldigt lite vad gäller biologisk mångfald. Uppsatsen förklarar FN:s globala mål nr 11 (hållbara städer och samhällen) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald) och varför utformningen av de öppna grönytorna i våra städer spelar en avgörande roll i om vi kommer lyckas nå de målen eller inte. Via undersökning av tidigare forskning presenteras ängsinspirerade alternativ till gräsmattor och huvudsaklig empiri utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra landskapsarkitekter anställda inom svenska kommuner. Eftersom det redan finns forskning som tydligt visar att den gräsmattedominans som råder i våra tätorter orsakar väldigt låga ekologiska värden så ligger fokus på att undersöka varför då inte mer gjorts för att göra något åt saken. Arbetet undersöker även sociala, estetiska och ekonomiska värden för att se hur dessa olika värden eventuellt krockar eller kan samexistera eller till och med höja varandra.

 

Poster

Klicka på postern för att visa den i större format (Öppnas upp i nytt fönster, PNG 5MB)

Scientific poster. Author: Eric Lund


Om mig

Eric Lund

Jag har snart läst klart tredje året på landskapsarkitektprogrammet och tycker det är väldigt spännande vilket helhetstänk som behövs inom yrket landskapsarkitektur. Att få arbeta för att skapa värden för oss människor men även för andra arter och planeten vi bor på är något jag verkligen ser fram emot. Utbildningen och yrket känns som den perfekta kombinationen för mig som gillar att skapa men som även alltid brytt mig väldigt om djur och natur.

Eric.lundh@live.se