Terminshandel i en volatil marknad - Lantbrukares beteende vid finansiell riskhantering

Last changed: 24 May 2023
Image of scientific poster

Gustav Nord, Agricultural programme - Economics and Management – Bachelor's programme.

Summary

En undersökning om hur ett volatilt marknadsklimat på spannmålsmarknaden påverkar lantbrukares beteende kopplat till finansiell riskhantering med terminshandel.

Poster

Click on image to view the poster in larger size.

Image of scientific poster