Klädindustrins utmaning med hållbar utveckling

Last changed: 25 May 2023
Image of scientific poster

Anna Kivelä, Business and Economics - Sustainable Development and Linnéa Thoresson, Agricultural programme - Economics and Management.

Summary

Fast fashion är ett fenomen som orsakar såväl miljömässiga som sociala problem globalt. Hållbarhetsdebatten idag diskuterar bland annat cirkulära affärsmodeller och CSR som potentiella lösningar på problemen. Men finns det befintliga strukturer i samhället som hindrar omställningen? Syftet med studien var att ta reda på vilka externa och interna strukturer som påverkar klädföretags hållbarhetsarbete och omställning. Studien använde sig av en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Empirin samlades in genom en semistrukturerad intervju med Naturvårdsverket samt en innehållsanalys från H&M-Groups hållbarhetsrapporter. Resultatet visar på att det behövs globalt harmoniserade spelregler för alla aktörer inom branschen, samt förändringar på både konsumtions- och produktionssidan.

Poster

Click on image to view the poster in larger size.

AnnaKivelä-LinneaThoresson.png