New search
LK0312

Field Trip in Landscape Architecture

Genom litteraturstudier och studiebesök får du ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar du ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning

Information from the course leader

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur

Välkomna till LK0312 för hösten 2022!

Kursansvarig lärare och examinator: Viveka Hoff, viveka.hoff@slu.se.

Observera att denna kurs inte har något upprop. Istället kommer ni att registreras i samband med att ni lämnar in ett godkänt reseprogram. Programmet ska vara godkänt och inlämnat senast 15/9. Se även schema. Kursen innehåller ingen obligatorisk litteratur.

Ni har två alternativ att genomföra kursen ht 22:

  • Fysisk resa och en studie. Om du lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning samt en studieresa som en del av metoden.
  • Teoretisk studie. Om du inte lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning men där den teoretiska studien blir en större del av metoden. Du letar information via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Kanske känner ni någon som ni kan ha ett Zoom-möte med där personen i fråga kan visa platser och anläggningar som ni vill studera?

Samhällsläget är högst osäkert med avseende på utlandsresor pga av C19. Vill en resa så sker resan helt på eget ansvar. Det är viktigt att ni själva informerar er om läget: www.krisinformation.se

Observera att OM man reser mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt.

Program

Programmet ska innehålla studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information, genom film, litteratur, intervju, platsstudie…) och teoretisk ansats samt en enkel, realistisk tidplan där du skriver när du ägnar dig åt inläsning, fältarbete samt rapportskrivning. Ange även datum för slutinlämning samt förslag för handledningstillfälle. Ca en A4- sida. Handledning kan göras via e-post, på Zoom eller på campus Ultuna.

Rapport

Rapporten ska innehålla: inledning/problemställning, syfte och forskningsfrågor, metodbeskrivning, bakgrund, resultat, diskussion och referenslista. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill men dessa delar ska ingå i rapporten. Utforma rapporten så att den är välstrukturerad och att texter och bilder stöttar varandra. Formulera rapporten så att den är lättläst. Se även betygskriterier. Du kan välja om du vill arbeta fram en egen mall, använda SLUs rapportmall (InDesign) eller mallen för självständiga arbeten (Word), se SLUs websida.

Schema ht 2022 samt viktiga datum

  • Måndag 29/8, 16.00-17 i Ulls hus Götala (C353). Kursstart inklusive frågestund om programskrivning. Hör av dig på mailen om du av någon anledning inte kan delta i kursstarten men ändå vill gå kursen. Observera att aktuella betygskriterier presenteras på kursstarten i augusti.
  • Måndag 12/9 kl. 9.00. Skicka in program via mail (ni blir registrerade på kursen när programmet godkänns och får då tillgång till Canvas).
  • Tisdag 13/9 kl. 16.00-17. Frågestund om programskrivning (om någon inte är godkänd).
  • Torsdag 15/9 kl. 13.00: Skicka in reviderat program via mail.
  • Tid för handledning bokas in på eget initiativ. Studenter kan boka in ett handledningstillfälle under terminen.
  • Tid för slutinlämning bestäms i samråd med kursansvarig (måste ske någon gång under höstterminen; skriv in förslag i programmet).
  • Måndag 20/3 kl. 9.00: omtentatillfälle 1.
  • Måndag 8/5 kl. 9.00: omtentatillfälle 2.

Övrigt

Du som är antagen med villkor ska kunna uppvisa att du uppfyllt förkunskapskraven vid kursstart den 29 augusti (45 hp landskapsarkitektur). Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Kursens Canvassida öppnas för de som blir registrerade när deras program godkänns. Under resten av kursen använder vi inlämningsmappar i Canvas men resten av kommunikationen går troligtvis via mail.

Jag ser fram emot en rolig och givande kurs.

Viveka

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0312-30045 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0312

Academic year 2023/2024

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30160)

2024-01-15 - 2024-06-02

Academic year 2023/2024

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10202)

2023-08-28 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10039)

2022-08-29 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30138)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10138)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30280)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10310)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30041)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10045)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30057)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10066)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme, Alnarp Landscape Architecture Programme - Uppsala, Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 24994 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0312 Application code: SLU-30045 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 15%