New search
EX0336

Indepedent project in business administration

The course involves carrying out an independent project under supervision. The project can be carried out based on existing data from experimental or practical work, or as a literature review. The format depends on the subject and the question to be examined, as well as on the availability of suitable data and information. The work is carried out either individually or in pairs.The set-up of the independent project should be documented in a project plan established in consultation with the supervisor before the project starts.The project is to be presented in writing as well as orally, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism


Information from the course leader

Välkommen till kandidatuppsatskursen vt 2024 (period 4) !

Kursen börjar den 20 mars - och kursens sista dag är den 2 juni. Det är viktigt att bli klar i tid med kursen för att komma in på masternivå till hösten. Ett preliminärt schema kommer att läggas ut här innan jul. På Canvassidan kommer Du att få ett slutligt schema, mallar och mycket information.

Kandidatuppsatsen skrivs i par (och båda studenterna behöver gå samma inriktning på kandidatkursen - d.v.s. vara i samma kurs). Kursen är en campusbunden kurs - men vissa föreläsningar ges i zoom. Det finns lite andra moment än bara föreläsningar (bl.a. seminarier och Thesis Day för examensarbeten)

Redovisning av kandidatuppsatser på Ultuna är den 27 maj i öppna seminarier där Ni tar respondent och två opponentroller.

Inspiration för uppsatsämne finner Du här:

·https://stud.epsilon.slu.se/view/series/Examensarbeten_=2F_Sveriges_lantbruksuniversitet,_Institutionen_f=F6r_skogsekonomi.html

·https://stud.epsilon.slu.se/view/series/Kandidatarbeten_=2F_Sveriges_lantbruksuniversitet,_Institutionen_f=F6r_skogsekonomi.html

eller på www.uppsatser.se (där de flesta uppsatser från Sveriges universitet finns att tillgå)

Inför kursen finns det tre saker Du behöver göra:

1. Identifiera en partner och äme

2. Kommunicera val av partner och ämne/problem till kursledaren, Cilla (cecilia.mark-herbert@slu.se) senast den 1 mars

3. Självregistrera Dig på kursen i Ladok

Vi ses i mars, om inte förr.

:-) Cilla

Course evaluation

The course evaluation is now closed

EX0336-40117 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for EX0336

Academic year 2022/2023

Indepedent project in business administration (EX0336-30312)

2023-02-16 - 2023-04-27

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Business Management (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 26170 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2E)
Subject: Business Administration
Course code: EX0336 Application code: SLU-40117 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Economics Pace: 100%